Juridisk information

Expedia, Inc. driver webbplatsen https://www.expedia.se/ som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de olika Resetjänstleverantörerna (enligt definitionen nedan).  

 

Expedia, Inc. avser Expedia, Inc., som har sitt säte på : 
1111 Expedia Group Way West,  

Seattle, WA 98119,  

USA 

 

Telefonnummer: +1 206 481 7200. 

När du gör en bokning för en Tjänst (enligt definitionen i de allmänna villkoren för bokningar) med hjälp av webbplatsen, kommer du att ingå ett avtal med relevanta Resetjänsteleverantörer (enligt definitionen i de allmänna villkoren för bokningar) för den Tjänsten, det vill säga leverantören som tillhandahåller Tjänsterna – till exempel en boendeleverantör, ett flygbolag, ett biluthyrningsföretag, en arrangör, Expedia Travel (enligt definitionen nedan) och/eller en aktivitetsleverantör. 

Med Expedia Travel avses Travelscape LLC, ett aktiebolag som i alla avseenden är hemmahörande i USA och vars säte är på:  

10190 Covington Cross Drive,  

Suite 300,  

Las Vegas,  

NV 89144 

USA 

 

Telefonnummer: +46 8 51 76 13 78 

E-post:  support@chat.expedia.se  

 

När du ingår ett avtal med en boendeleverantör, ett flygbolag, ett biluthyrningsföretag, en arrangör, Expedia Travel eller en aktivitetsleverantör, hittar du leverantörens företagsuppgifter längst ner på betalningssidan. 

 

Varumärken och upphovsrätt 
Om du har några frågor angående användning eller licensiering av varumärken eller upphovsrättsskyddat material, kontakta oss på IPMatters@expedia.com. 

Juridiska frågor och säkerhetsfrågor 
Om du har juridiska frågor eller säkerhetsfrågor, kontakta oss på eunotifications@expediagroup.com. 

Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på   http://ec.europa.eu/odr.