Början av huvudsektionen

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Introduktion

Dessa Allmänna Bokningsvillkor (de ”Allmänna villkoren”), tillsammans med den information som anges i den bokningsbekräftelse som du har erhållit per e-post (”Bokningsbekräftelsen”) utgör de villkor under vilka Expedia, Inc. samtycker till att tillhandahålla Tjänsterna till dig genom Webbplatsen (se definierade begrepp nedan).

Dessa Allmänna villkor, Bokningsbekräftelsen och de aktuella Särskilda villkoren, utgör också de villkor under vilka Resetjänstleverantörerna samtycker till att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Tjänsterna som tillhandahålls av Expedia (som definieras nedan) och av Tredjepartsleverantörer på denna Webbplats kan endast användas av Kunder som har läst de Allmänna villkoren och godkänt dem förbehållslöst genom att markera rutan för detta. Du kan inte fortsätta med bokningen utan att ha godkänt villkoren.

Kunden förbinder sig att uppfylla de åtaganden som anges i dessa Allmänna villkor. Avtalet mellan Kunden och den aktuella Resetjänstleverantören träder i kraft så snart Expedia tillhandahåller en skriftlig bekräftelse av bokningen till Kunden.

Kunder bör spara och/eller skriva ut en kopia av dessa Allmänna villkor som framtida referens när en bokning genomförs.

Artikel 1. Definitioner och omfattning

1.1. Definitioner                     

Följande definitioner har samma betydelse oavsett om de står i singular eller plural.

"Expedia" avser Expedia, Inc. och/eller Expedia Travel.

"Expedia, Inc." avser Expedia, Inc, vars registrerade kontor finns på 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA.

"Expedia Travel" avser Travelscape LLC, ett aktiebolag i USA vars registrerade kontor finns på 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144, USA.

”Fel” har den betydelse som framgår av Artikel 3.5.5.

Huvudkunden” avser en Kund som vidtar en bokning för sig själv och/eller för någon eller några andra under samma bokning.

"Kund" (eller ”du/din”) avser en kund som reserverar och/eller bokar en eller flera Tjänster som erbjuds på Webbplatsen.

Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter” har den betydelse som framgår av Artikel 3.5.7.  

Paketresa” har samma betydelse som en ”paketresa” har i Paketreselagstiftningen.

Paketreselagstiftningen” avser implementeringen till svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

"Resetjänstleverantör" avser den leverantör som tillhandahåller Tjänsterna, t.ex. en leverantör av logi, flygbolag, biluthyrningsföretag, utflyktsarrangör, Expedia Travel, och/eller en arrangör av aktiviteter.

Sammanlänkat Researrangemang” har samma betydelse som ett ”sammanlänkat researrangemang” har i Paketreselagstiftningen.

"Service på resmålet" avser erbjudanden om biljetter till evenemang, aktiviteter eller sevärdheter på resmålet, t.ex. konserter eller guidade rundturer.

"Särskilda villkor" avser de villkor som gäller för de Tjänster som Tredjepartsleverantörer tillhandahåller (såsom t.ex. logileverantörens särskilda villkor och flygbolags villkor för bagage).

"Tjänst" avser en tjänst som erbjuds på Webbplatsen, såsom flygtransport, logi, hyrbil, Service på resmålet, försäkringar, Paketresor och därtill relaterade betaltjänster.

”Tredjepartsleverantör” avser en annan part än Expedia som (a) tillhandahåller Tjänster direkt till Kunden, eller (b) som fullgör Tjänsten när Expedia Travel tillhandahåller Tjänsten till Kunden.

"TPX" avser Travel Partner Exchange S.L vars registrerade kontor finns på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien.

"Webbplats" avser webbplatsen www.expedia.se eller motsvarande mobilapplikation.

1.2. Omfattning och din relation till Expedia

Expedia, Inc. driver Webbplatsen som fungerar som en mellanhand mellan dig och de olika Resetjänstleverantörerna som erbjuder Tjänsterna. När du bokar en Tjänst genom att använda Webbplatsen kommer du att ingå ett avtal med Resetjänstleverantören av den aktuella Tjänsten.

Dessa Allmänna villkor gäller inte för erbjudanden och tjänster gällande uthyrning av semesterhus som direkt tillhandahålls av en partner till Expedia från följande URL: http://www.atraveo.se/redaktionsruta och för vilka de särskilda villkor som den partner som tillhandahåller erbjudandet eller tjänsten tillämpar uteslutande ska gälla, även i förhållande till ekonomiska villkor. Dessa särskilda villkor är tillgängliga från följande URL https://www.atraveo.se/f%C3%B6rmedlingsvillkor

Dessa Allmänna villkor gäller för erbjudandet och tillhandahållandet av Tjänster via denna Webbplats och ska inkorporera alla tillämpliga Särskilda villkor som tillgängliggörs för Kunden innan bokning fullbordas och som Kunden godkänner vid den tidpunkt som en bokning faktiskt görs. Det är Kundens ansvar att sätta sig in i dessa Allmänna villkor och tillämpliga Särskilda villkor. Särskilda villkor för flygtransport-tjänster kommer att tillgängliggöras innan en bokning genomförs och de specifika villkoren för den relevanta Tredjepartsleverantören finns tillgängliga här. Särskilda villkor från Tredjepartsleverantörer av logi, hyrbil eller aktiviteter tillhandahålls innan bokning görs.

De Allmänna villkoren kan när som helst ändras av Expedia, Inc. och de Särskilda villkoren kan när som helst ändras av Resetjänstleverantören utan föregående meddelande. Sådana ändringar gäller dock inte för bokningar som redan har godkänts av Expedia, Inc. för de berörda Resetjänstleverantörernas räkning. Kunden måste därför läsa igenom, spara och/eller skriva ut en kopia av de Allmänna villkoren när bokningen görs så att han eller hon känner till vilka regler som gäller.

Artikel 2. Bokning via Webbplatsen

2.1. Kundens juridiska behörighet

Webbplatsen hjälper Kunden att hitta reseprodukter och att genomföra bokningar. Webbplatsen fungerar som en mellanhand vid transaktioner med Resetjänstleverantörerna.

Huvudkunden måste ha fyllt 18 år, ha juridisk behörighet att ingå avtal vid tidpunkten för bokningen och tillstånd att agera för de personers räkning som bokningen avser. Kunden måste även använda Webbplatsen i enlighet med dessa Allmänna villkor och Webbplatsens användarvillkor.

Huvudkunden måste också säkerställa, och bekräftar härmed, att informationen som har tillhandahållits avseende alla parter som bokningen avser är fullständig och korrekt, att alla parter som bokningen avser samtycker till att vara bundna av dessa Allmänna villkor och att Huvudkunden har behörighet att acceptera, och accepterar dessa Allmänna villkor, för alla kunder som omfattas av bokningen.

Huvudkunden är den person som är ansvarig för bokningen och för att betala deposition och det fullständiga priset, vidta eventuella justeringar och avbokningsförfrågningar, betala eventuella tilläggsavgifter i förhållande till bokningen och för alla andra frågor avseende bokningen.

Huvudkunden godkänner att kontrollera alla beskrivningar i den resedokumentation som erhålls efter att en bokning genomförts och att omgående informera oss om eventuella fel eller fall, inklusive fall där informationen om de personer som omfattas av bokningen inte stämmer överens med den information som framgår av dessa personers pass.

Huvudkunden ansvarar för sina aktiviteter på Webbplatsen (ekonomiska eller andra aktiviteter), bland annat eventuell användning av Kundens användarnamn och lösenord. Kunden garanterar att de uppgifter som han eller hon anger på Webbplatsen om sig själv och, i förekommande fall, sitt eventuella resesällskap är korrekta.

Om Webbplatsen används på ett sätt som är bedrägligt eller som strider mot de Allmänna villkoren kommer Kunden att nekas åtkomst till de Tjänster som Expedia och Tredjepartsleverantörerna erbjuder eller till övriga funktioner på Webbplatsen.

2.2. Bekräftelse, ändring och avbokning (med förbehåll för Artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 4.2, när dessa är tillämpliga)

2.2.1 Bekräftelse

Bokningsbekräftelsen, innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av den Tjänst/Tjänster som har bokats och prisinformation, skickas till Kunden via e-post. Om Huvudkunden inte får någon Bokningsbekräftelse via e-post inom 24 timmar efter bokningstillfället bör han eller hon kontakta kundtjänst på resa@kundtjanst.expedia.se.

Härmed avtalas uttryckligen att de uppgifter som lagrats i informationssystem som tillhör Expedia, Inc., Expedia Travel och/eller dess Tredjepartsleverantörer ska utgöra bevis på bokningar som Huvudkunden har gjort. Uppgifter som lagras på datorer eller elektroniska media utgör giltiga bevis och ska därför godtas på samma villkor och med samma bevisvärde som gäller för fysiska skriftliga dokument.

2.2.2 Avbokning

Avbokning kan göras genom att Kunden ringer 08-517 613 78 eller online på Webbplatsen. Expedia kommer att hantera alla sådana förfrågningar å de berörda Resetjänstleverantörernas räkning. Expedia har inte möjlighet att hantera avbokningar som sker via e-post.

Om Huvudkunden avbokar eller delvis avbokar en bokning kan Kunden komma att krävas på kompensation för kostnader i samband med researrangemang som redan anordnats. Utöver detta kan det tillkomma avgifter från de berörda Tredjepartsleverantörerna. Om en avbokning gäller mer än en person i en bokning tas tillämplig avbokningsavgift ut för varje person som bokningen gäller. I vissa fall kan kompensationen för avbokningen som ska erläggas till de berörda Tredjepartsleverantörerna uppgå till hela den bokade resans värde, så att Kunden inte erhåller någon återbetalning. Delvis avbokning, d.v.s. avbokning av ett specifikt arrangemang är i vissa fall inte möjligt utan att förlora värdet på det enskilda arrangemanget.

Avgifter kan komma att tas ut av Tredjepartsleverantören i händelse av avbokning eller ändring av bokning – vänligen se de Särskilda villkoren som det hänvisades till under bokningsprocessen för ytterligare information. Kunden har ingen ångerrätt med mindre detta särskilt framgår av Tredjepartsleverantörens Särskilda villkor, eller om du har bokat en Paketresa (se Artikel 3.5).

Om Kunden inte inställer sig vid avresan har han eller hon rätt till återbetalning endast i den mån det följer av de tillämpliga Särskilda villkoren som det hänvisades till vid bokningen.

För det fall att du väljer att betala senare /betala på plats och du uteblir från eller avbokar din bokning, kan boendet debitera en avgift härför (detaljer om sådan avgift kommer att meddelas dig som en del av bokningsprocessen): I sådant fall kommer antingen boendet eller Expedia, Inc. (eller dess dotterbolag) att debitera avgiften i boendets lokala valuta.

Om en Kund vill avboka någon del av en bokning, och om en sådan avbokning tillåts av den berörda Tredjepartsleverantören, kan en avbokningsavgift från Expedia tillkomma utöver eventuella avgifter som tas ut av den berörda Tredjepartsleverantören. Vänligen se listan nedan för de specifika avgifter som avses:

Tjänst

Expedias avbokningsavgift

Logi

Ingen avgift

Flyg (exklusive lågprisflygbolag där Expedia inte tar ut någon avbokningsavgift)

400 SEK per passagerare

Bil

Ingen avgift

Paketresor (exklusive lågprisflygbolag)

Flyg – 455 SEK per passagerare
Logi – Ingen avgift

Service på resmålet/Lokal Expert/Aktiviteter

Ej tillämpligt (inte återbetalningsbar)

 

Expedia förbehåller sig rätten att avboka en Kunds bokning om fullständig betalning för bokningen, eller eventuell avbokningsavgift hänförlig till bokningen, inte har erhållits i tid.

För Paketresor kan särskilda avbokningsregler vara tillämpliga, se Artikel 3.5.

2.2.3 Ändring av bokning

Om Kunden efter att ha bokat en resa vill ändra resedatum, resmål, avreseort, logi eller transportmedel ska Kunden ringa 08-517 613 78 eller använda Webbplatsen. Expedia har inte möjlighet att hantera ändringar som sker via e-post. En avgift kan komma att tas ut av den relevanta Tredjepartsleverantören vid ändring av en bokning – vänligen se de Särskilda villkor som hänvisades till under bokningsprocessen för ytterligare detaljer. 

Om en Kund vill omboka någon del av en bokning, och om en sådan ändring tillåts av den berörda Tredjepartsleverantören, kan en ombokningsavgift från Expedia tillkomma utöver eventuella avgifter som tas ut av den berörda Tredjepartsleverantören. Vänligen se listan nedan för de specifika avgifter som avses:

Tjänst

Expedias ombokningsavgift

Logi

Ingen avgift

Flyg (exklusive lågprisflygbolag där Expedia inte tar ut någon avbokningsavgift)

400 SEK per passagerare

Bil

Ingen avgift

Paketresor (exklusive lågprisflygbolag)

Flyg – 455 SEK per passagerare
Logi – Ingen avgift

Service på resmålet/Lokal Expert/ Aktiviteter

Ej tillämpligt (inte ombokningsbar)

 

Expedia (och den aktuella Tredjepartsleverantören) förbehåller sig rätten att avboka en Kunds bokning om fullständig betalning för bokningen, eller eventuell ombokningsavgift hänförlig till bokningen, inte har erhållits i tid.

För Paketresor kan särskilda ombokningsregler vara tillämpliga, se Artikel 3.5.

2.2.4 Betalning och bokningsbegränsningar

Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning om fullständig betalning inte har erhållits i tid. För undvikande av missförstånd, annullering på grund av betalningsdröjsmål gäller alla typer av bokningar.

Du får inte boka fler än 8 rum online för samma hotell för samma vistelsedatum, oavsett om detta sker som en del av en paketresa eller som en separat logibokning. Om vi kommer fram till att du har bokat fler än 8 rum totalt i separata reservationer, har vi rätt att annullera dina reservationer och ta ut en skälig annulleringsavgift, om tillämpligt. Om du har betalat en deposition kan vi avräkna annulleringsavgiften från din deposition. Om du vill boka 9 eller fler rum måste du välja 9+ i rullmenyn för ”Rum” i sökrutan för logi och kontakta Expedias gruppresespecialister per telefon eller genom att fylla i gruppreseblanketten online. En av våra gruppresespecialister kommer att undersöka din begäran och kontakta dig för att slutföra din reservation. Du kan komma att ombes skriva på ett skriftligt kontrakt och/eller betala en icke återbetalningsbar deposition.

2.2.5 Återbetalning

Om Kunden har rätt till en återbetalning efter de avdrag som anges ovan kommer den part som hanterade den ursprungliga betalningen (t.ex. Expedia, Inc eller en Tredjepartsleverantör som visas på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag) att överföra aktuellt belopp till det betalkort som användes vid den ursprungliga bokningen. Eventuella bokningsavgifter återbetalas inte. Kunden bör tänka på att återbetalningar av flygbokningar kan ta upp till sex månader.

2.2.6 Särskilda priser

Såvida Kunden inte anger något annat antas det att Kunden önskar de billigaste Tjänsterna för sin resa. Sådana Tjänster (t.ex. biljetter i "ekonomiklass") kan komma att tillhandahållas utan möjlighet till ändring eller avbokning. I sådana fall kan Tjänsterna inte tillhandahållas på något annat sätt eller vid någon annan tid eller plats än de avtalade.

2.3. Resehandlingar

Resehandlingarna för en Tjänst som beställts via Webbplatsen skickas till den e-postadress som Huvudkunden uppgett när han eller hon gjorde sin bokning.

Om fysiska resehandlingar krävs, skickas dessa till den adress som Huvudkunden uppgett när han eller hon gjorde sin bokning. Resehandlingarna kan endast levereras till adresser i Sverige och kommer inte att levereras till adresser i andra länder. Expedia, Inc. har rätt att ta ut en icke återbetalbar avgift som meddelas vid bokningen för resehandlingar via bud till Kunden.

Om det inte går att leverera resehandlingarna på grund av ett fel som Huvudkunden gjort när han eller hon uppgav sina kontaktuppgifter ska varken Resetjänstleverantören eller Expedia, Inc. hållas ansvariga.

2.4 Betalning till olika parter

Kunden kan debiteras av mer än en part för en bokning, t.ex. av Expedia, Inc, en Tredjepartsleverantör eller annan sådan part som visas på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag, beroende på vilka Tjänster som bokats. Det totala beloppet som debiteras kommer dock inte att överstiga det totala priset för Tjänsterna.

Artikel 3. Särskilda Tjänster

Expedia, Inc. driver Webbplatsen som fungerar som en mellanhand mellan Kunden och Resetjänstleverantören när det gäller erbjudande och tillhandahållande av alla Tjänster.

Syftet med denna Artikel 3 är att ge Kunden information om de användarvillkor som gäller för de Tjänster som tillhandahålls av Resetjänstleverantören. Informationen är inte uttömmande och ersätter inte tillämpliga Särskilda villkor. Om de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren som är inkorporerade i dessa Allmänna villkor inte är förenliga eller enhetliga äger de Särskilda villkoren företräde. De Särskilda villkoren är tillgängliga innan det att en bokning görs.

Informationen ger inte upphov till några förpliktelser eller skyldigheter för Expedia, Inc., såvida inte eventuella myndighetskrav medför något annat.

3.1. Flygtransporttjänster

Flygtransporttjänster kan erbjudas separat eller som en del av en Paketresa och, oberoende av om de bokats separat eller som del av en Paketresa, är de föremål för Tredjepartsleverantörens tillämpliga Särskilda villkor (bland annat resevillkor, särskilda villkor för biljettpriser) och villkoren i denna Artikel 3.1.

De Särskilda villkoren kan innehålla begränsningar och/eller avgifter för avbokningar och ändringar. Tredjepartsleverantörers Särskilda villkor för flygtransporttjänster finns tillgängliga innan det att en bokning görs och kan läsas här.

Om Expedia, Inc. mottar betalning från Kund för en Tredjepartsleverantörs räkning för en bokning av endast flygtransporttjänster agerar Expedia som agent för Tredjepartsleverantören av de ifrågavarande flygtransporttjänsterna. Detta innebär att Kundens avtal om flygtransporttjänst är träffat mellan Kunden och Tredjepartsleverantören av den ifrågavarande flygtransporttjänsten. Särskilda villkor för Tredjepartsleverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga här.

Priser och avgifter för vissa lågprisflygresor som startar utanför Sverige kan vara satta i en annan valuta (t.ex. EUR), för vilka vi anger en uppskattning i SEK. Det beloppet som lågprisflygbolaget faktiskt tar betalt kan avvika något beroende på att olika kortutgivare tillämpar olika valutakurser. Ditt kvitto kan dessutom innehålla en transaktionsavgift som din kortutgivare tar ut för att processa transaktionen. Expedia är inte involverad i dessa tillkommande avgifter och ansvarar inte för några avgifter som beror på olika valutakurser och/eller kortutgivares avgifter.

När du söker efter flygresor på den här Webbplatsen kan du för vissa flygresor bli omdirigerad till Tredjepartsleverantörens (flygbolagets) webbplats för att slutföra din bokning och genomföra betalning. Avtalet för en sådan bokning ingår du direkt med den relevanta Tredjepartsleverantören. Expedia är inte involverad i sådana bokningar och har inget ansvar för sådana bokningar.

3.1.1. Villkor för flygtransport

Det är Kundens ansvar att följa flygbolagets och/eller researrangörens anvisningar, särskilt vad gäller flygincheckningstider. I synnerhet erkänner och godtar Kunden att: